Revízna činnost v rámci Slovenska

Pre firmy aj jednotlivcov overujeme bezpečnosť elektrických zariadení podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. SR a príslušných slovenských a európskych technických noriem o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

  • Východiskové revízie elektrických zariadení v zmysle STN 33 1500, STN 33 2000-6
  • Periodické revízie elektrických zariadení v zmysle STN 33 1500, STN 33 2000-6
  • Revízie bleskozvodov v zmysle STN EN 62305
  • Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania v zmysle STN 33 1600
  • Revízie a kontrola elektrických spotrebičov počas používania v zmysle STN 33 1610
  • Revízie elektrických zariadení strojov v zmysle STN EN 60204-1

K zákazníkom pristupujeme vždy individuálne, čas a spôsob vykonania revízie prispôsobujemekonkrétnym podmienkam. Preferujeme dlhodobú spoluprácu na projektoch a svojim zákazníkom vieme poskytnúť kvalifikované technické poradenstvo.


Pôsobíme na celom území Slovenskej republiky.

replica breitling watches best replica watches replica tag heuer watches replica watches
046157
swisss replica watches best replica watches