Revízna činnost v rámci Slovenska

Pre firmy aj jednotlivcov overujeme bezpečnosť elektrických zariadení podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. SR a príslušných slovenských a európskych technických noriem o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

  • Východiskové revízie elektrických zariadení v zmysle STN 33 1500, STN 33 2000-6
  • Periodické revízie elektrických zariadení v zmysle STN 33 1500, STN 33 2000-6
  • Revízie bleskozvodov v zmysle STN EN 62305
  • Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania v zmysle STN 33 1600
  • Revízie a kontrola elektrických spotrebičov počas používania v zmysle STN 33 1610
  • Revízie elektrických zariadení strojov v zmysle STN EN 60204-1

K zákazníkom pristupujeme vždy individuálne, čas a spôsob vykonania revízie prispôsobujemekonkrétnym podmienkam. Preferujeme dlhodobú spoluprácu na projektoch a svojim zákazníkom vieme poskytnúť kvalifikované technické poradenstvo.


Pôsobíme na celom území Slovenskej republiky.

307915